เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาบริษัท

ด้วยตระหนักถึงโอกาสในการสร้างความได้เปรียบในด้านข้อมูล ที่สามารถช่วยจัดการและการบริหารทรัพยากรต่าง ๆเช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ ยานพาหนะหรือแม้แต่บุคคลากร ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพแบบยั่งยืน ผู้ก่อตั้ง Waylay จึงได้คิดที่จะก่อตั้งบริษัทเพื่อพัฒนา IOT  Platform ในการเพิ่มมูลค่างานดังกล่าว

เราเริ่มต้นด้วยการศึกษารูปแบบ ต่างๆ ของ IOT  Platform เรามีระบบ Waylar device ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง คน และ เครื่องจักร (P2M) เข้าด้วยกัน  เรามี Waylar Move ซึ่งทำหน้าที่เสมือน “สมอง” ให้กับ แพลทฟอร์ม เปลี่ยน “ข้อมูล” เป็น “ข่าวสาร” เราได้รวบรวม แอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ ที่ออกแบบเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งาน เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส เข้าไปหาข้อมูล ที่เก็บไว้ใน Waylar Engine

เมื่อไม่นานมานี้เอง เราได้พัฒนาการบริการต่างๆในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในระบบของ Supply Chain Waylar  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยภาคธุรกิจได้ใช้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อการบริหาร ทรัพยากร คน และ กระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมายทางธุรกิจ

 เป็นผู้นำในการเป็นศูนย์รวม IOT แพลตฟอร์ม ที่เชื่อมต่อระหว่างคนและ ทุกสิ่งรอบตัวเรา เข้าด้วยกัน เปิดช่องทางสู่เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Block chained-based ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์ และ การดำเนินธุรกิจในทุกมุมโลก

ตั้งใจจะสร้างระบบการเชื่อมต่อ หลาย ๆระบบเข้าด้วยกันแบบไร้ขอบเขต ด้วยการเปลี่ยนแปลงคนและสิ่งต่างๆรอบตัวเรา อยู่บนแพลตฟอร์ม ของ IOT เพื่อการพัฒนา “ผลิตภัณฑ์” สู่โลกแห่งจินตนาการ และทำงานบนระบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีแบบ AI (Artificial intelligence) และตอบสนองธุรกิจการบริการต่าง ๆที่จำเป็น อาทิเช่น แพลตฟอร์ม การบำรุงรักษา, งานขนส่งสินค้า, การซื้อขายสินค้า, การให้คำปรึกษา, การตลาดแบบดิจิทัล, การประกันภัย, และการลงทุน ให้กับลูกค้า