เวลาร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คุณพันชนะ ตันติพิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวลาร์ คอร์ปอเรชั่น และ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมลงนามสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท ในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้วิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของนักศึกษาผ่านการปฏิบัติงานจริง พร้อมมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมในเชิงบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ โอกาสนี้คณะผู้บริหารของเวลาร์ และ อาจารย์ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งสำคัญนี้ด้วย