WAYLAR Booking

เว็ปแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าขององค์กร เพื่อให้การเข้าถึงบริการเป็นไปได้โดยสะดวก สามารถจัดการคำสั่งซื้อ/บริการและแก้ไขได้ รวมทั้งยังสามารถดูสถานะของบริการได้แบบเรียลไทม์ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีระบบการชำระค่าบริการให้ลูกค้าได้เลือกชำระตามช่องทางที่องค์กรกำหนดได้โดยไม่ยุ่งยาก

WAYLAR Booking ทำอะไรได้บ้าง

  • เปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าและบริการรูปแบบเดิมให้เป็นแบบดิจิทัล
  • ลูกค้าสามารถจัดการข้อมูลคำสั่งซื้อ/คำสั่งขอใช้บริการได้
  • ลูกค้าสามารถติดตามสถานะของบริการที่เรียกใช้ได้แบบเรียลไทม์
  • สามารถรับชำระเงินได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน

WAYLAR Booking ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร

  • ลดความยุ่งยากในการทำงานและจัดเตรียมเอกสารของลูกค้า
  • ลดความเสี่ยงในการจัดการมอบหมายงานในองค์กร
  • ลดต้นทุนในการจัดเก็บและดำเนินงานด้านเอกสาร เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล
  • เพิ่มภาพลักษณ์ให้องค์กรให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ที่ทันต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
สนใจทดลองใช้ สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ